Mặt bằng nhà phố liền kề – căn giữa

Mặt bằng nhà phố liền kề – căn góc

Mặt bằng Biệt thự song lập

LỊCH THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT KỲ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 GIỮ CHỖ 50 triệu đồng 50.000.000 VNĐ
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN NHÀ
2 ĐỢT 1 Ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà (HĐNT) trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày đăng ký Phiếu giữ sản phẩm 25% Bao gồm số tiền ký Phiếu ĐKGSP 50 triệu đồng
3 ĐỢT 2 02 (hai) tháng kể từ ngày ký HĐNT 10%
4 ĐỢT 3 04 (bốn) tháng kể từ ngày ký HĐNT 15%
5 ĐỢT 4 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký HĐNT 10%
6 ĐỢT 5 08 (tám) tháng kể từ ngày ký HĐNT 10%
7 ĐỢT 6 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nhận bàn giao nhà 25%
8 ĐỢT 7 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nhận bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu 5%
TỔNG CỘNG 100%
STT KỲ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 GIỮ CHỖ 50 triệu đồng 50.000.000 VNĐ
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN NHÀ
2 ĐỢT 1 Ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà (HĐNT) trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày đăng ký Phiếu giữ sản phẩm 50% Bao gồm số tiền ký Phiếu ĐKGSP 50 triệu đồng
3 ĐỢT 2 03 (ba) tháng kể từ ngày ký HĐNT 20%
4 ĐỢT 3 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nhận bàn giao nhà 25%
5 ĐỢT 4 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nhận bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu 5%
TỔNG CỘNG 100%

Lưu ý: Khi khách hàng lựa chọn PTTT 2 thì sẽ được chiết khấu 2% giá bán sản phẩm chưa VAT (mức lãi suất để tính chiết khấu là 10% năm)

STT KỲ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 GIỮ CHỖ 50 triệu đồng 50.000.000 VNĐ
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN NHÀ
2 ĐỢT 1 Ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà (HĐNT) trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày đăng ký Phiếu giữ sản phẩm 70% Bao gồm số tiền ký Phiếu ĐKGSP 50 triệu đồng
3 ĐỢT 2 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nhận bàn giao nhà 25%
4 ĐỢT 3 Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nhận bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu 5%
TỔNG CỘNG 100%

Lưu ý: Khi khách hàng lựa chọn PTTT 3 thì sẽ được chiết khấu 4% giá bán sản phẩm chưa VAT (mức lãi suất để tính chiết khấu là 10% năm)